messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

บุคลากร
ผู้บริหาร
นายบุคอรีย์ แมทาลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 080-146-9686
นายบุคอรีย์ แมทาลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 080-146-9686
Social Network
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
check_circle คณะผู้บริหาร
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    check_circle แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบสำรวจ
ร้องเรียน

สถิติ sitemap
วันนี้ 149
เดือนนี้2,381
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)57,705
ทั้งหมด 265,869

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 นายบุคอรีย์ แมทาลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ได้มอบหมายให้ นายเฟาซีลี สาและ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงาน “MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1...
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุคอรีย์ แมทาลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ " หนึ่งศุกร์ หนึ่งมัสยิด " โดยมี นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดี/ผอ.ศปก.อ.สุไหงปาดี ...
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุคอรีย์ แมทาลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋...
วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ได้ดำเนินการ โครงการการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม...
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลริโก๋
วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายเอกชัย เจ๊ะมะ ประธานสภาฯ เป็นประธานจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนายบุคอรีย์ แมทาลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ นายเฟาซีลี สาและ...
ประเมินกิจวัตรประจำวัน ADL ในผู้สูงอายุ
ประเมินกิจวัตรประจำวัน ADL ในผู้สูงอายุ
 
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


check_circle ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการ " หนึ่งศุกร์ หนึ่งมัสยิด " poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประเมิน EIT ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
โครงการการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

check_circle O15 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์)
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์(กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
check_circle O17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2566 ( ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview134
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview138
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146

voice_chat วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up เพจ facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋

แนะนำผู้บริหาร
thumb_up คณะผู้บริหาร
นายอาแว สนาวี
รองนายก อบต.ริโก๋
โทรศัพท์ : 080-096-5388
นายอาแว สนาวี
รองนายก อบต.ริโก๋
โทรศัพท์ : 080-096-5388
นายมะรีเป็ง เล๊าะ
รองนายก อบต.ริโก๋
โทรศัพท์ : 082-824-3886
นายมะรีเป็ง เล๊าะ
รองนายก อบต.ริโก๋
โทรศัพท์ : 082-824-3886
ระบบออนไลน์
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
check_circle รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋