messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
verified_user สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี ระยะห่างประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นที่ 28.110 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,568 ไร่
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลปะลุรู ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาบูเกะตาเว
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำขังตลอดทั้งปี เป็นดินพรุซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมและเป็นที่ตั้งชุมชน พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูงชันเชิงเขา
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลริโก๋ มีอากาศร้อนชื้น และฝนตกชุกตลอดทั้งปี ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนมกราคมของปีถัดไป

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋