องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
account_box สำนักปลัด
นายเฟาซีลี สาและ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 089-595-4479
นางมาเรียม มะหะหมัด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 082-823-9771
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
นางสาวอาบีบะ สาแม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 06432-9425
นายนุรดิน กีลีมอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
โทร : 089-878-6019
นางสาวซูฮาดา อาแว
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 061-219-4910
นางสาวนายูวา อาแซ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 095-347-4240
นางสาวนูร์ฮาซิซีน ฮามิ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
โทร : 084-965-6137
นายซัมซุดดีน ตาเละ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
โทร : 089-984-3396
นางสาวซูไบนี บินอูมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวนีตา บินยะปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรอมซา แลแร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมามะบักรี ยีปราโซ
พนักงานขับรถยนต์
นายอีสมาน หะรอแม
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายนูรออัสลาน สิงหะ
คนงานทั่วไป
นายมูฮำหมัดบัซรี สะตอปา
คนงานทั่วไป
นายมะดือเล๊าะ ยะโก
คนงานทั่วไป


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋