องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
check_circle ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
photo ประชาสัมพันธ์โรคมือ เท้า ปาก grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
photo ประชาสัมพันธ์ 15 มิถุนายน 2565 วันไข้เลือดออกอาเซียน ( ASEAN Dengue Day) grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

check_circle O22 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file วัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ)
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง)
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (inkjet Tank printer))
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน)
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

check_circle O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
insert_drive_file แผนการจัดจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51

check_circle รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋