องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
check_circle ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่1 (เพศชาย)
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
photo ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน grade
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 (ต่อเนื่อง)
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file โครงการก่อสร้างผนังกันดินบริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ โดยวางเรียงเกเบี้ยนพร้อมบรรจุหิน หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
photo ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

check_circle O22 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file วัสดุไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ค่าเช่าเต๊นท์ ตามโครงการมหกรรมวิชาการศานาและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ค่าจัดทำสถานที่และเวที ตามโครงการมหกรรมวิชาการศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ค่าเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการมหกรรมวิชาการศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

check_circle O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
insert_drive_file แผนการจัดจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61

check_circle รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋