องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายบุคอรีย์ แมทาลงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ร่วมด้วยผู้บริหารและสมาชิกอบต.ริโก๋ได้ฟังการบรรยายและศึกษาการนำเทคโนโลยีไปพัฒนานำไปใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ [25 พฤศจิกายน 2565]
นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอสุไหงปาดี/ประธาน คจพ.อ.สุไหงปาดี ได้มอบหมายให้นางยินดี บุญเตชพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมทีมปฏิบัติการตำบลริโก๋ ปลัดอำเภอ ปลัด อบต. ช่าง อบต. เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน... [25 พฤศจิกายน 2565]
นายบุคอรีย์ แมทาลงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ร่วมกับคณะผู้บริหารและสมาชิกอบต.ริโก๋ได้เข้าร่วมเปิดพิธีโครงการสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักการกระจ่ายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย”... [24 พฤศจิกายน 2565]
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น. ทีมงานจิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี [23 พฤศจิกายน 2565]
นายบุคอรีย์ แมทาลงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ร่วมกับคณะผู้บริหารและสมาชิกอบต.ริโก๋ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักการกระจ่ายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย”... [23 พฤศจิกายน 2565]
นายบุคอรีย์ แมทาลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋เป็นประธานจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตาม หารือ ถึงการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ณ.ห้องประชุมสำนักงานอบต.ริโก๋ [18 พฤศจิกายน 2565]
ทีมปฎิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบระดับอำเภอได้สุ่มตรวจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส [14 พฤศจิกายน 2565]
ความคืบหน้าโครงการซ่อมแซมปรับปรุงคอสะพานโอร์ลูโบ๊ะ ม.6 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส [11 พฤศจิกายน 2565]
ปรับภูมิทัศน์รอบๆรั่วอบต.ริโก๋ [11 พฤศจิกายน 2565]
นายบุคอรีย์ แมทาลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วน [8 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 36 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋