messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางซารีนา สามะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 084-860-2446
นายอามีน ฮาแว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 080-548-9922
นางนริศรา พชรโสภิต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 094-314-3444
นางโมรณีย์ บินมามะ
ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 088-391-1634
นางมูรียาตี กูมูดอ
ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 085-080-2502
นางสาวสีตีแอเสาะ ยูโซะ
ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 087-297-1874
นางปาตีเมาะ สมบัติวงศ์
ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 089-599-3291
นางนูมารียะ บินยา
ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 081-092-3023
นางโนร์ไอดาร์ ยะปา
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 084-856-1013
นางสาวกูรีแซ รายอลือแมะ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 087-396-6957
นางรูสมานี มามะ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 081-093-6271
นางนูรฮูดา มะยีดิง
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 080-716-0575
นางสูรียาตี สะมะแอ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 081-396-6957
นายวาลอัยมาน สาวนิ
คนงานทั่วไป

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋