messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
account_box กองช่าง
นายซัยนุดดีน มะรอเซ๊ะ
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 081-388-0081
นายแวอาเลง แวอาแซ
นายช่างโยธา อาวุโส
โทรศัพท์ : 089-464-1443
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายมูฮำมัดรูอัสมี มะนอ
ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง
นายอับดุลฮาดี สมะแอ
คนงานทั่วไป (ช่างไฟฟ้า)
นายอิบรอเฮ็ม มามะ
คนงานทั่วไป (ช่างไฟฟ้า)

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋