องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประชาสัมพันธ์โรคมือ เท้า ปาก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประชาสัมพันธ์ 15 มิถุนายน 2565 วันไข้เลือดออกอาเซียน ( ASEAN Dengue Day) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้่อจัดจ้างและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอฮงกือปัส ซอย 1 หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไอร์-มะนอ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file รายงานผลความคืบหน้าสถานะการดำเนินการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน (อบต.ริโก๋) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศผลการลดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคสัตว์ปีก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 70
photo เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและ ความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา "สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564" poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 67
photo ...How to ทิ้งหน้ากากอนามัยปลอดภัย ลดโอกาสแพร่เชื้อ... poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 63
photo แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 62
1 - 20 (ทั้งหมด 199 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋