messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140 โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๓๐๙๗๖ โทรสาร : ๐๗๓-๕๓๐๙๗๗ Email : admin@rigo.go.th เว็บไซต์ : https://www.rigo.go.th/
Line

แผนที่หน่วยงาน

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋