messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle คณะผู้บริหาร
นายบุคอรีย์ แมทาลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
โทรศัพท์ : 080-146-9686
นายอาแว สนาวี
รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
โทรศัพท์ : 081-096-5388
นายมะรีเป็ง เล๊าะ
รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
โทรศัพท์ : 083-193-2799
นายมะยะ มะนอ
เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
โทรศัพท์ : 089-296-8666

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋