องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle O20 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาแตกและชำรุด 3 จุด หมู่ที่ 4-5 บ้านบาลูกา-กูวา ตำบลริโก๋
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file จัดซื้ออินทผาลัม ตามโครงการรอมฎอนเสริมสร้างสันติสุข สู่ตำบลริโก๋
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file จ้างเหมาบริการถากถางวัชพืชริมทาง หมู่ที่ 1,5 ต.ริโก๋
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งโครงไม้
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file จ้างทำบอร์ดนิทรรศการ ตามโครงการมหกรรวิชาการ สานสัมพันธ์สู่ท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file จ้างเหมางานถากถางวัชพืชริมถนน หมู่ที่ 5 บ้านกูวา
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file จ้างเหมารถปรับอากาศ (ทัศนศึกษานอกสถานที่ 1)
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file จ้างเหมารถปรับอากาศ (ทัศนศึกษานอกสถานที่)
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก)
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์)
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file จัดซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file จ้างเหมาบริการถากถางวัชพืชริมทางสายบ้านบาลูกา-บาลาเซาะห์กูวา สายบ้านกูวา-เปาะเจ๊ะเต๊ง และสายกูโบร์กูวา หมู่ที่ 4-5 ต.ริโก๋
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
find_in_page น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 2936 นธ
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
find_in_page วัสดุไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
1 - 20 (ทั้งหมด 654 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋