องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle O20 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม)
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน)
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย)
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์)
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file จ้างเหมาติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร)
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์)
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file จ้างทำสติกเกอร์ติดรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กง-4707 นธ
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร)
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์)
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร)
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย)
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน)
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ Canon)
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
1 - 20 (ทั้งหมด 704 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋