องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle O22 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง)
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file วัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ)
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (inkjet Tank printer))
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน)
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน)
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner)
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
find_in_page วัสดุและอุปกรณ์ตามดครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน)
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file จ้างเหมาบริการถากถางวัชพืชริมถนน หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file จ้างเหมาบริการถากถางวัชพืชริมถนน หมู่ที่ 4 บ้านบาลูกา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file วัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file วัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ซ่อมปรับปรุงท่อน้ำประปาแตกและชำรุด หมู่ที่ 4 (ริมถนนหน้าบ้านอีหม่าม) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ซ่อมปรับปรุงท่อน้ำประปาแตกและชำรุด หมู่ที่ 6 บ้านกำปงบือแน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ซ่อมปรับปรุงท่อน้ำประปาแตกและชำรุดสายบ้านมะนอ-บาเละฮิเล หมู่ที่ 1 บ้านจือแร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีของ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน)
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
1 - 20 (ทั้งหมด 581 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋