องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle O22 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file วัสดุไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ค่าเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการมหกรรมวิชาการศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ค่าจัดทำสถานที่และเวที ตามโครงการมหกรรมวิชาการศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ค่าเช่าเต๊นท์ ตามโครงการมหกรรมวิชาการศานาและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.เพื่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านกำปงบือแน 2 สายทาง หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file จ้างเหมาขุดลอกลำลางเพื่อระบายน้ำหมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 7 ตำบลริโก่๋
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 สายทาง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file วัสดุคอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้ไหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนธ.ถ68-002 บาลูกา-กูวา (ช่วงสี่แยกบาลูกา-กูวา)
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายเลียบคลองชลประทาน (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ป้ายทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file โครงการบุกเบิกถนนสายบาลูกา-บูเก๊ะปูลา หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file โครงการบุกเบิกถนนสายดอเฮะ-ไอร์ฮอ หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก)
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
1 - 20 (ทั้งหมด 626 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋