messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนน นธ.ถ.68-002 (ตอน 2) บ้านบาลูกา-บ้านกูวา โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิด หมู่ที่ 4,5 บ้านบาลูกา,บ้านกูวา ตำบลริโก๋ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1,887 เมตร ลึึก 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 4 ตำบลริโก๋ (ชุมชนปอฮงยะลูตงและชุมชนหลังสวนทดลอง) ท่อ HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความยาวรวม 2,400 เมตร (ตามแบบที่กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างทำธงประดับเสาไฟฟ้า เฉลิมพระเกียรติ ชนิด 2 หน้า พร้อมติดตั้ง เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรมเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายไอร์ลูโบ๊ะ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการต่อเติมอาคารป้อมยามสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการต่อเติมป้อมยามสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริโก๋ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตำบลริโก๋ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นถ.ถ.68-004 สายตะโล๊ะบูเก๊ะ-ลาแลลูวัส(ช่วงตะโล๊ะบูเก๊ะ ต่อเนื่องโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสปี หมู่ที่ 6 บ้านกำปงบือแน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังมัสยิด(ซอย2) โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้ออินทผาลัม ตามโครงการรอมฎอนเสริมสร้างสันติสุข สู่ตำบลริโก๋ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งคลองไอร์ลูโบีะ หมู่ที่ 6 โดยการจัดทำกล่องเกเบี้ยนบรรจุหินปริมาณ 40 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพาน ถนนสาย นธ.ถ.68-001 สายบาโงกือเต ? ดอเฮะ (กม.0+630 คอสะพานชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำและปรับปรุงคูระบายน้ำภายใน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินบริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ โดยวางเรียงเกเบี้ยนพร้อมบรรจุหิน หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริโก๋ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายดอเฮะ - ไอร์ฮอ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายบาลูกา-บูเก๊ะปูลา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียลคลองชลประทาน (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.68-016 สายไอร์ยือรา หมู่ที่ 7 บ้านลาแลลูวัส ตำบลริโก๋ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลริโก่๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายบาลูกา-บูเก๊ะปูลา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายดอเฮะ - ไอร์ฮอ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นธ.ถ.68-004 ตะโล๊ะบูเก๊ะ-ลาแลลูวัส (ช่วงตะโล๊ะบูเก๊ะ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย นธ.ถ.68-002 บาลูกา-กูวา (ช่วงสี่แยกบาลูกา-กูวา) หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างโครงการกั้นห้องทำงานของผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคอสะพานไอร์ลูโบ๊ะ หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายปอฮงนิบง-สนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นธ.ถ.68-052 สายต้นสาคู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกือบงบูงอ-มัรกัส หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed ซื้ออินทผาลัม ตามโครงการรอมฏอนเสริมสร้างสันติสุข....สู่ตำบลริโก๋ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 147
1 - 50 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋