messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศผลผู้ชนะการจ้ดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำสายไซมิง หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
ประกาศเผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถมดินลานกีฬา หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูเขา หมู่ที่ 4,5 บาลูกา-กุวา ตำบลริโก๋ (โดยขยายเขตเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบเดิม) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
ประกาศผลผู้ชนะการจ้ดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ัำ คสล.สายหลังมัสยิดตะโล๊ะบูเก๊ะ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ัำ คสล.ถนน สายนธ.ถ.68-004 ตะโล๊ะบูเก๊ะ-ลาแลลูวัส (ช่วงโรงเรียนตาดีกา) หมุ่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ัำ คสล.ถนน สายนธ.ถ.68-002 บ้านกูวา-บาลูกา(ช่วงโต๊ะอีแมโซ๊ะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
ประกาศผลผู้ชนะการจ้ดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างขยายเขตประปาภูเขา หมู่ที่ 4,5 บาลูกา-กูวา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
ประกาศผลผู้ชนะการจ้ดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย นธ.ถ.68-024 สายปอเนาะ-ลูโบะตารง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสนามฟุตบอล-ชุมชนกูวา ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเปาะจิเป็ง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายปอเนาะ-ลูโบะบาตู poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋