องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองคลัง ไตรมาส 1,2,3,4) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด ไตรมาส 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565(สำนักปลัด ไตรมาส 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด ไตรมาส 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด ไตรมาส 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองช่าง ไตรมาส 1,2,3,4) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองการศึกษา ไตรมาส 1,2,3,4) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋