messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle O18 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2567-2569
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
แผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
แผนพัฒนาพนักงานส่่วนตำบล (พ.ศ. 2564 - 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋