messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการปรับปรุงถนน นธ.ถ.68-002 (ตอน 2) บ้านบาลูกา-บ้านกูวา โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิด หมู่ที่ 4,5 บ้านบาลูกา,บ้านกูวา ตำบลริโก๋ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1,887 เมตร ลึึก 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 4 ตำบลริโก๋ (ชุมชนปอฮงยะลูตงและชุมชนหลังสวนทดลอง) ท่อ HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความยาวรวม 2,400 เมตร (ตามแบบที่กำหนด)
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed โครงการก่อสร้างและปรับปรุงคูระบายน้ำถนนสาย นธ.ถ.68-004 สายตะโล๊ะบูเก๊ะ-ลาแลลูวัส (ช่วงบ้านลาแลลูวัส) หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปอฮงกือปัส หมู่ที่ 1 บ้านจือแร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพืิ้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย นธ.ถ.68-010 สายกูโบร์บ้านกูวา (พร้อมทางเชื่อม) หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed โครงการก่อสร้างผนังกันดินบริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่่วนตำบลริโก๋
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นธ.ถ.68-002 บาลูกา-กูวา (ช่วงปะจูหามะ)
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.68-016 สายไอร์ยือรา หมู่ที่ 7 บ้านลาแลลูวัส ตำบลริโก๋ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลริโก่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋