องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file ภาพการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file รายงานการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file กรอบแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file การดำเนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file แบบวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file แบบทดสอบการปฏิบัติงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file กรอบแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการฯ ปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
description การสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
description กรอบแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋