messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ภาพการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
รายงานการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
ประกาศมาตรฐานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
กรอบแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
การดำเนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
แบบวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
แบบทดสอบการปฏิบัติงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
กรอบแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการฯ ปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
กรอบแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋