องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file ภาพการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file กรอบแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file การดำเนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file แบบวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file แบบทดสอบการปฏิบัติงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file กรอบแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการฯ ปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
description การสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
description กรอบแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋