messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) แรก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) แรก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) หลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
การรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี (รอบ ๖ เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) แรก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานประจำงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) แรก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋