messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
check_circle เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 88
บันทึกข้อความการลงนามรับทราบเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมฯ ปี ๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 106
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 107
บันทึกข้อความการลงนามรับทราบเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมฯ ปี ๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 100
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 114
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากความทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 92
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 96
ประกาศนโยบายเกี่ยวกับโปร่งใสและตรวจสอบได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 86
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋