องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวล14.00 น. นายบุคอรีย์ แมทาลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋มอบหมายให้ นายอาแว สนาวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ นายมะยะ มะนอ เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ นายเฟาซีลี สาและปลัดองค์การส่วนตำบลริโก๋ นายนูรดีน กีลีมอ นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลริโก๋ เข้าร่วมอบรม โครงการกำกับติดตาม และประเมินผลโดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.อมน. จังหวัด น.ธ. ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋