messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ประเมินกิจวัตรประจำวัน ADL ในผู้สูงอายุ
รายละเอียด : วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2566 พนักงานส่วนตำบลริโก๋และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ลงประเมินกิจวัตรประจำวัน ADL ในผู้สูงอายุ โดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลริโก๋เป็นผู้ประเมิน ณ ม.1 ม.4 และ ม.5 จำนวน 9 ราย
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋