ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนน นธ.ถ.68-002 (ตอน 2) บ้านบาลูกา-บ้านกูวา โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิด หมู่ที่ 4,5 บ้านบาลูกา,บ้านกูวา ตำบลริโก๋ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1,887 เมตร ลึึก 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก