ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นถ.ถ.68-004 สายตะโล๊ะบูเก๊ะ-ลาแลลูวัส(ช่วงตะโล๊ะบูเก๊ะ ต่อเนื่องโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง