ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาถากถางวัชพืชริมถนน หมู่ที่ 5 บ้านกูวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง