ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6422 นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง