ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการถางป่าริมถนน/กำจัดวัชพืชริมทาง รหัสสายทาง นธ.ถ.68-041 สายไอร์ลูโบะ และสายทาง นธ.ถ.68-044 สายกูโบร์-น้ำตกเปาะลี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง