ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำและปรับปรุงคูระบายน้ำภายใน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ โดยวิธีคัดเลือก