ชื่อเรื่อง : กิจกรรมโครงการ " หนึ่งศุกร์ หนึ่งมัสยิด "
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุคอรีย์ แมทาลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ " หนึ่งศุกร์ หนึ่งมัสยิด " โดยมี นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดี/ผอ.ศปก.อ.สุไหงปาดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคณะกรรมการมัสยิดรียาดิลญันนะห์ หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หารือข้อราชการต่างๆ และประสานการปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา พัฒนาบริเวณโดยรอบมัสยิด โดยมีการ เก็บขยะ และทำความสะอาดมัสยิด เพื่อความสะอาดเรียบร้อย ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดอง จากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายส่งผลให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อไฟล์ : MnvNrYOWed15641.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้