ชื่อเรื่อง : RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
รายละเอียด : เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ได้ดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ตำบลริโก๋ เพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เป็นไปอย่างถูกวิธี ต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ชื่อไฟล์ : js05fAXFri24528.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้