ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมเป็น "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก"
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ขอเชิญชวนประชาชนสมัครเข้าร่วมเป็น "อาสาสมัครท้องถิ่รักษ์โลก" ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ????สนใจสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ????ยืนใบสมัครได้ที่ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ดาวห์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://www.rigo.go.th/index/add_file/zRWtjKtTue115729.pdf ????หลักฐานการรับสมัคร 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 2.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ฉบับ ????สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานปลัด อบต.ริโก๋
ชื่อไฟล์ : jYN47CKWed113849.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้