ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลกงกรานต์
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ขอให้ประชาชนทุกคนขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ข้อควรระวัง 1. เมาไม่ขับ : ทั้งผู้ขับและผู้ร่วมเดินทาง 2. ไม่ใช้โทรศัพท์ : ขณะขับรถ 3. ไม่ย้อนศร : ปฎิบัติตามป้าย 4. ง่วงไม่ขับ : พักผ่อนให้เพียงพอ 5. เคารพกฎจราจร : เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการเสียชีวิต
ชื่อไฟล์ : hd13SRoTue15554.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้