ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
รายละเอียด : ด้วยสำนักงานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผลิตสื่อรณรงค์รณรงค์เรื่อง #ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ซึ่งภาวะคลอดก่อนกำหนดคือ การคลอดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ การคลอดในช่วงอายุครรภ์ 30 – 40⁺⁶ สัปดาห์ จะทำให้เกิดโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่พบในทารกคลอดก่อนกำหนด “น้อยที่สุด” หากพบสัญญาณเตือนให้รีบมาโรงพยาบาลทันที 1. ท้องแข็งบ่อยๆ หรือเรียกว่ามดลูกหดรัดตัว 2. มีน้ำใสๆ ออกจากช่องคลอด แม้ว่าจะไม่มีอาการเจ็บครรภ์ก็ตาม 3. มีเลือดสดไหลออกจากช่องคลอด หากคุณแม่มีอาการผิดปกติดังกล่าวให้เดินทางไปพบแพทย์ทันที ไม่ควรรอให้ตรงกับวันนัดฝากครรภ์
ชื่อไฟล์ : daI5jsoMon94241.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้