ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ช่วงเวลาห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตนราธิวาส
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ขอแจ้ง #ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในห้วงเดือนมีนาคม - เมษายน ของทุกปี เนื่องจากการเผาจะทำให้เกิดไฟไหม้ป่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้เป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งอันตรายก่อทรัพยากรต่อสุขภาพของประชาชน จึงขอความร่วมมือพี่น้อง #ชาวริโก๋ทุกคน ให้ความร่วมมือและเข็มงวดเรื่องเผาทุกชนิด
ชื่อไฟล์ : wyI7pbyWed101522.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้