ชื่อเรื่อง : โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ประจำปี 2566
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ขอเชิญชวนนำบุตรหลานเยาวชนเข้าร่วม "โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ประจำปี 2566" ในวันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 สนใจสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 12 เมษายน 2566 ยืนใบสมัครได้ที่ : สมาชิกสภาอบต.ในพื้นที่ หลักฐานการรับสมัคร 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตรของเด็ก จำนวน 1 ฉบับ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก จำนวน 1 ฉบับ 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานปลัด อบต.ริโก๋
ชื่อไฟล์ : hGXi9dEMon100324.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้