ชื่อเรื่อง : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมความโปรงใส่ ตามหลักธรรมาธิบาล ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริการส่วนตำบลริโก๋จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมความโปรงใส่ตามหลักธรรมมาภิบาล สำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ โดยมีคณะบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างร่วมอบรมในครั้
ชื่อไฟล์ : vjmMo2QTue31321.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้