ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2023
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ขอความร่วมมือประชาชนในตำบลริโก๋ หรือผู้มาติดต่องาน อบต.ริโก๋ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ayidjj 2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด
ชื่อไฟล์ : B6DeeZNTue104308.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้