ชื่อเรื่อง : กิจกรรมต่อต้านการทุจริต และงดรับ งดให้ (No Gift Policy)
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋นำโดย นายบุคอรีย์ แมทาลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และงดรับ งดให้ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานต่อไป