ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เกณฑ์ ตัดคะแนนใบขับขี่!!
รายละเอียด : เริ่มวันนี้ ‼️ (9 ม.ค.66) “ตัดคะแนนใบขับขี่” ระบบตัดคะแนนความประพฤติ หรือ “ตัดคะแนนใบขับขี่” เป็นมาตรการที่จะช่วยเสริมสร้างวินัยจราจร เเละลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มกราคม 2566 ซึ่งตามระเบียบกำหนดให้ผู้ที่มีใบขับขี่ มีคะแนนความประพฤติคนละ 12 คะแนน ไม่ว่าจะมีใบขับขี่กี่ชนิดก็ตาม และจะถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 1-4 คะแนน หากกระทำความผิดตามกฎจราจร (ข้อมูลตามภาพ) . ซึ่งหากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน และหากยังฝ่าฝืนขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ . สำหรับคะแนนที่ถูกตัดไป จะได้รับคืนเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่กระทำผิด เว้นแต่กรณีที่ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ แต่จะได้รับคืนเพียง 8 คะแนน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนได้จาก 1) เว็บไซต์ E-Ticket PTM ซึ่งพัฒนาโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ จ่ายค่าปรับ ตรวจสอบคะแนนความประพฤติ และตรวจสอบสถานะใบขับขี่ 2) แอปพลิเคชัน ขับดี (KHUB DEE) ซึ่งพัฒนาโดย NT เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร และตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ และคะแนนความประพฤติ และดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่อันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย 3) แอปพลิชัน เป๋าตัง ให้บริการชำระค่าปรับผ่านระบบออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายให้ระบบบันทึกคะแนนดังกล่าว เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างวินัยการขับขี่ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร ป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืน ต่อไป ขอบคุณข้อมูลจากเพจ : ตำรวจสอบสวนกลาง
ชื่อไฟล์ : mktq9R5Wed104936.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้