ชื่อเรื่อง : น้ำป่าทะลัก ท่วมหลายพื้นที่ ราชฎรได้รับความเสียหายรวมทั้งหมด 7,000 คน 1,600 ครัวเรือน
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.65 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส หลังจากที่ฝนได้ตกสะสมต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายวัน ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายหมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนเสียหาย ซึ่งราษฎรที่ประสบภัย ประมาณ 7,000 คน 1,600 ครัวเรือน หมู่ที่ 1 บ้านจือแร จำนวน 371 ครัวเรือน หมู่ที่ 2 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ จำนวน 171 ครัวเรือน หมู่ที่ 3 บ้านดอเฮะ จำนวน 175 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านบาลูกา จำนวน 279 ครัวเรือน หมู่ที่ 5 บ้านกูวา จำนวน 329 ครัวเรือน หมู่ที่ 6 บ้านกำปงบือแน จำนวน 205 ครัวเรือนหมู่ที่ 7 บ้านลาแลลูวัส จำนวน 110 ครัวเรือน และมีบ้านพักอาศัยเสียหาย 1 หลัง ซึ่งตอนนี้อบต.ริโก๋ ได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความเชื่อเหลือราษฎรในเบื้องต้นแล้ว
ชื่อไฟล์ : WwgevBFTue111753.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : etdN5ppTue111804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tzPDKmVTue111810.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ydOWq9gTue111815.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gUJEqxhTue112120.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้