ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
รายละเอียด : ขอเชิญชวนชาวตำบลริโก๋ทุกคนร่วมจัดทำ "ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน" เพื่อจัดการกับเศษอาหารในครัวเรือนอย่างเช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ จะได้ลดปัญหาเรื่องขยะเปียก แถมยังได้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพมาใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วย ขั้นตอนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 1. จัดเตรียมภาชนะที่มีฝาปิด เช่น ถังพลาสติก ถังสี 2. นำภาชนะมาเจาะรูหรือตัดที่ก้นภาชนะแล้วฝั่งที่ความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของภาชนะ จากนั้นนำภาชนะใส่ในหลุมที่ขุดไว้ 3. นำเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เศษหญ้า มาท้ิงในถังที่ฝั่งไว้และปิดฝาให้มิดชิด 4. จุลินทรี/ไส้เดือนในดินจะย่อยสลายเศษอาหารให้กลายเป็นปุ้ย 5. เมื่อปริมาณเศษอาหารสูงเเท่าระดับพื้นดินให้นำดินมาถล่มแล้วย้ายถังไปทำจุดอื่นต่อไป
ชื่อไฟล์ : BG6lZ2QTue21040.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้