ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ได้เวลาเรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยของเรากันเถอะ!! 1. มาเรียนรู้เกี่ยวกับสัดส่วนและแถบสีธงชาตติกัน https://youtu.be/_pDiYkwymo4 2. รู้หรือไม่!! ธงชาติไทยก็มีค่สี https://youtu.be/oLl52_HD374 3. เรื่องนี้ต้องรู้! ธงชาติไทยต้องสมบูรณ์แบบ https://youtu.be/yUQdm6ogIR0 4. เรื่องสำคัญ! ต้องไม่ขีดเขียนสิ่งใดลงบนธงชาติ https://youtu.be/bdNtgu_-qos 5. การประดับธงชาติร่วมกับธงอื่นๆ https://youtu.be/u3dg_b7uJ3Y 6. คุณอาจจะไม่รู้! ธงชาติไทยประดับบนร่างกาย https://youtu.be/jdrQesX8j4Y 7. มาเรียนรู้วิธีการทำลายธงชาติไทยที่เสื่อมสภาพ https://youtu.be/BDvFFZqqHo4 8. นี่คือวิธีการพับธงชาติไทยที่ถูกต้อง https://youtu.be/rs_kOQ4cyVQ 9. ความหมายและการลดธงครึ่งเสา https://youtu.be/I1j52O6ZaZg “ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย”
ชื่อไฟล์ : ZNO6NTJTue103652.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sQ3M99KTue103706.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : x7MOSZ0Tue103706.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้