messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
นายบุคอรีย์ แมทาลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ประเมินภาวะโภชนาการและการแก้ปัญหาโภชนาการในเด็กปฐมวัย" พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ เจ้าหน้าที่ ครู ผู้ดูแลเด็ก โดยมีผู้ปกครองเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน เพื่อส่งเสริมผู้ปกครองได้มีเรียนรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและสามารถนำความรู้ที่ได้ปฎิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋