องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายบุคอรีย์ แมทาลงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ร่วมด้วยผู้บริหารและสมาชิกอบต.ริโก๋ได้ฟังการบรรยายและศึกษาการนำเทคโนโลยีไปพัฒนานำไปใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่
นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอสุไหงปาดี/ประธาน คจพ.อ.สุไหงปาดี ได้มอบหมายให้นางยินดี บุญเตชพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมทีมปฏิบัติการตำบลริโก๋ ปลัดอำเภอ ปลัด อบต. ช่าง อบต. เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน...
นายบุคอรีย์ แมทาลงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ร่วมกับคณะผู้บริหารและสมาชิกอบต.ริโก๋ได้เข้าร่วมเปิดพิธีโครงการสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักการกระจ่ายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย”...
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น. ทีมงานจิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
นายบุคอรีย์ แมทาลงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ร่วมกับคณะผู้บริหารและสมาชิกอบต.ริโก๋ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักการกระจ่ายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย”...
นายบุคอรีย์ แมทาลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋เป็นประธานจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตาม หารือ ถึงการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ณ.ห้องประชุมสำนักงานอบต.ริโก๋
ทีมปฎิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบระดับอำเภอได้สุ่มตรวจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
ความคืบหน้าโครงการซ่อมแซมปรับปรุงคอสะพานโอร์ลูโบ๊ะ ม.6 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
 
check_circle ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 (ต่อเนื่อง)
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6422 นธ
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

check_circle O22 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
ค่าเช่าเต๊นท์ ตามโครงการมหกรรมวิชาการศานาและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview
check_circle O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70

voice_chat วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋