Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายเฟาซีลี สาและ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางมาเรียม มะหะหมัด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสุธิดา คงสุก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
นายภัทรพงศ์ เวทโอสถ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
Responsive image
Responsive image
นางสาวนายูวา อาแซ
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวซูฮาดา อาแว
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายนุรดิน กีลีมอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายซัมซุดดีน ตาเละ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางสาวซูไบนี บินอูมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวนีตา บินยะปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายมามะบักรี ยีปราโซ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายอัสมาน หะรอแม
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
Responsive image
นางสาวรอมซา แลแร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายนูรอัสลาน สิงหะ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายมูฮำหมัดบัซรี สะตอปา
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายมะดือเล๊าะ ยะโกะ
คนงานทั่วไป

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140
โทรศัพท์ : 0-7353-0976  แฟกซ์ : 0-7353-0977 E-mail : admin@rigo.go.th


www.rigo.go.th