Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายซาอูดี มาลากะ
ประธานสภา อบต.ริโก๋ (ส.อบต.ม.2)
Responsive image
Responsive image
นายอานัส กือเตะ
รองประธานสภาอบต.ริโก๋ (ส.อบต.ม.6)
Responsive image
Responsive image
นายเฟาซีลี สาและ
เลขานุการสภา อบต.ริโก๋
Responsive image
นายเอกชัย เจ๊ะมะ
ส.อบต.ม.1
Responsive image
นายสุกรี บินเจ๊ะดือราแม
ส.อบต. ม.1
Responsive image
นายซีอาบุดิน อุมาเฮง
ส.อบต. ม.2
Responsive image
นายอัสมี อามิง
ส.อบต. ม.3
Responsive image
นายอิบรอเฮ็ง ดอเลาะ
ส.อบต. ม.3
Responsive image
นายศรัทธา สีระโก
ส.อบต. ม.4
Responsive image
นายมะยะ มะนอ
ส.อบต. ม.4
Responsive image
นายซัยฮีมี บือราเฮ็ง
ส.อบต. ม.5
Responsive image
นายอับดุลเราะห์มาน เลาะ
ส.อบต. ม.5
Responsive image
นายมามะซือปี ยิปราโช
ส.อบต. ม.6
Responsive image
นายมามะไซดี วาโด
ส.อบต. ม.7
Responsive image
นายซำสูดิน สาและ
ส.อบต. ม.7

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140
โทรศัพท์ : 0-7353-0976  แฟกซ์ : 0-7353-0977 E-mail : admin@rigo.go.th


www.rigo.go.th