Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

01 ก.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ ข่าวประชาสัมพันธ์

01 ก.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ ข่าวกิจกรรมเครือข่าย

20 พ.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต (1 คนให้ หลายคนรับ ฯ)

20 พ.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัมนาคุณภาพชีวิต (เมาลิดสัมพันธ์ อบต.ริโก๋)

20 พ.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ กิจกรรมขายสินค้าธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ช่วงสถานการณ์ COVID - 19

19 พ.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

18 พ.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ กิจกรรมโครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

18 พ.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ กิจกรรมจิตอาสาลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลริโก๋

18 พ.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ โครงการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18 พ.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ โครงการจิตอาสาพระราชทานฯปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140
โทรศัพท์ : 0-7353-0976  แฟกซ์ : 0-7353-0977 E-mail : admin@rigo.go.th


www.rigo.go.th