Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 ธ.ค. 2562
ถึง
02 ธ.ค. 2562
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาแตกบ้านจือแร หมู่ที่ 1 (บริเวณสะพาน)
02 ธ.ค. 2562
ถึง
02 ธ.ค. 2562
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาแตกบ้านดอเฮะ หมู่ที่ 3
18 พ.ย. 2562
ถึง
18 พ.ย. 2562
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)
01 พ.ย. 2562
ถึง
01 พ.ย. 2562
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริโก๋
01 พ.ย. 2562
ถึง
01 พ.ย. 2562
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริโก๋
01 พ.ย. 2562
ถึง
01 พ.ย. 2562
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน)
01 ต.ค. 2562
ถึง
01 ต.ค. 2562
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน)
01 ต.ค. 2562
ถึง
01 ต.ค. 2562
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ จ้างเหมาบริการแม่บ้าน(ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน)
01 ต.ค. 2562
ถึง
01 ต.ค. 2562
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ จ้างเหมาบริการ(เวรยามองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋)
01 ต.ค. 2562
ถึง
01 ต.ค. 2562
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ จ้างเหมาคนสวนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140
โทรศัพท์ : 0-7353-0976  แฟกซ์ : 0-7353-0977 E-mail : admin@rigo.go.th


www.rigo.go.th