Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 ก.ค. 2563
ถึง
02 ก.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์(กล้องวงจรปิด CCTV )
01 ก.ค. 2563
ถึง
01 ก.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ จ้างเหมาสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
23 มิ.ย. 2563
ถึง
23 มิ.ย. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร)
23 มิ.ย. 2563
ถึง
23 มิ.ย. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
04 มิ.ย. 2563
ถึง
04 มิ.ย. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เตียงเหล็ก)
04 มิ.ย. 2563
ถึง
04 มิ.ย. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร)
18 พ.ค. 2563
ถึง
18 พ.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ วัสดุคอมพิวเตอร์(Toner)
18 พ.ค. 2563
ถึง
18 พ.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ วัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร)
18 พ.ค. 2563
ถึง
18 พ.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท ยู เอช ที
07 พ.ค. 2563
ถึง
07 พ.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่) หมายเลขทะเบียน 80-6422

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140
โทรศัพท์ : 0-7353-0976  แฟกซ์ : 0-7353-0977 E-mail : admin@rigo.go.th


www.rigo.go.th