Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ม.ค. 2563
ถึง
03 ม.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายนธ.ถ.68-013 สายบ้านกำนัน หมู่ที่ 1
03 ม.ค. 2563
ถึง
03 ม.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย นธ.ถ.68-012 สายบ้านจือแร-บาเละฮิเล หมู่ที่ 1
03 ม.ค. 2563
ถึง
03 ม.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ ป้ายไวนิลรณรงค์สร้างจิตสำนึก ความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน พร้อมติดตั้ง
03 ม.ค. 2563
ถึง
03 ม.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.ริโก๋ ประจำปี 2563
02 ม.ค. 2563
ถึง
02 ม.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.ริโก๋ ประจำปี 2563
02 ม.ค. 2563
ถึง
02 ม.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ จ้างเหมาสถานที่และเวที ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.ริโก๋ ประจำปี 2563
02 ม.ค. 2563
ถึง
02 ม.ค. 2563
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ ค่าของรางวัลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.ริโก๋ ประจำปี 2563
02 ธ.ค. 2562
ถึง
02 ธ.ค. 2562
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาแตกบ้านจือแร หมู่ที่ 1 (บริเวณสะพาน)
02 ธ.ค. 2562
ถึง
02 ธ.ค. 2562
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาแตกบ้านดอเฮะ หมู่ที่ 3
02 ธ.ค. 2562
ถึง
02 ธ.ค. 2562
นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ จัดซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(อุทกภัย)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140
โทรศัพท์ : 0-7353-0976  แฟกซ์ : 0-7353-0977 E-mail : admin@rigo.go.th


www.rigo.go.th