Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 มิ.ย. 2563 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒
30 มิ.ย. 2563 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ ข่าวประชาสัมพันธ์
24 มิ.ย. 2563 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ การรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี (รอบ ๖ เดือน)
24 มิ.ย. 2563 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
24 มิ.ย. 2563 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (๖ เดือน)
24 มิ.ย. 2563 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ ๑ ปี) ที่ผ่านมา
24 มิ.ย. 2563 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
24 มิ.ย. 2563 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
19 มิ.ย. 2563 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
19 มิ.ย. 2563 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140
โทรศัพท์ : 0-7353-0976  แฟกซ์ : 0-7353-0977 E-mail : admin@rigo.go.th


www.rigo.go.th