Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ต.ค. 2562 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
24 มิ.ย. 2562 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ ข้อมูลการให้บริการตามอำนาจหน้าที่
24 มิ.ย. 2562 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ
24 มิ.ย. 2562 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ฯ
13 มิ.ย. 2562 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ ประกาศมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่
10 พ.ค. 2562 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ การประเมินคูณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ita) สำหรับบุคคล นิตติบุคคล บริษัท เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ติดต่อภารกิจ กับ อบต.ริโก๋
20 ธ.ค. 2561 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ประจำปี พ.ศ.2562
18 ธ.ค. 2561 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
13 ธ.ค. 2561 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562
12 พ.ย. 2561 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140
โทรศัพท์ : 0-7353-0976  แฟกซ์ : 0-7353-0977 E-mail : admin@rigo.go.th


www.rigo.go.th