Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน


การคมนาคม
   - ถนนสายหลักที่ติดต่อกับทางอำเภอลาดยางแล้วทั้งหมด
   - ถนนภายในหมู่บ้านก่อสร้างลาดยาง, คอนกรีตเสริมเหล็ก, คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ แล้ว 85 เปอร์เซ็นต์

การโทรคมนาคม
   - ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะภายในหมู่บ้านแล้ว  จำนวน  13  แห่ง

การไฟฟ้า
   - ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้  จำนวน  1,107  ครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

น้ำอุปโภคบริโภค
   - มีน้ำประปาใช้  จำนวน  863  ครัวเรือน คิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลอื่นๆ
   - ที่ดินสาธารณะ 1 แปลง 120 ไร่
   - ฝายเก็บกักน้ำ  จำนวน  4  แห่ง ได้แก่ ฝายตะโละบูเก๊ะ ฝายปาโจบือราแง ฝายจือแร ฝายบาโงฮูมอ


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140
โทรศัพท์ : 0-7353-0976  แฟกซ์ : 0-7353-0977 E-mail : admin@rigo.go.th


www.rigo.go.th