Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ (30 มิ.ย. 2563)  
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ (30 มิ.ย. 2563)  
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (24 มิ.ย. 2563)  
การรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี (รอบ ๖ เดือน) (24 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (24 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ ๑ ปี) ที่ผ่านมา (24 มิ.ย. 2563)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (๖ เดือน) (24 มิ.ย. 2563)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (24 มิ.ย. 2563)
การประเมินความเสี่ยงประจำปี (19 มิ.ย. 2563)
แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตประจำปี (19 มิ.ย. 2563)
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (19 มิ.ย. 2563)
การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (19 มิ.ย. 2563)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน (19 มิ.ย. 2563)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ฯ (18 มิ.ย. 2563)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (18 มิ.ย. 2563)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (18 มิ.ย. 2563)
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (18 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงา... (17 มิ.ย. 2563)
แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ (16 มิ.ย. 2563)
นโยบายการบริหารงานบุคคล (16 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย (01 ก.ค. 2563)  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (01 ก.ค. 2563)  

กิจกรรมขายสินค้าธงฟ้าเพื่... (20 พ.ค. 2563)  

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรร... (20 พ.ค. 2563)

กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต (1... (20 พ.ค. 2563)

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปช... (19 พ.ค. 2563)

กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับพนักง... (18 พ.ค. 2563)

กิจกรรมโครงการงานวันเด็กแ... (18 พ.ค. 2563)

กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนั... (18 พ.ค. 2563)

โครงการจิตอาสาพระราชทานฯป... (18 พ.ค. 2563)

โครงการรับพระราชทานพระบรม... (18 พ.ค. 2563)

กิจกรรมจิตอาสาลงพื้นที่เย... (18 พ.ค. 2563)

กิจกรรมโครงการประชาคมจัดท... (18 พ.ค. 2563)

โครงการจัดตั้งศูนย์สถานที... (14 พ.ค. 2563)

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในว... (31 ต.ค. 2562)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ อบ... (13 ม.ค. 2561)

(25 ม.ค. 2556)

(25 ม.ค. 2556)

(21 ม.ค. 2556)

(21 ม.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์(กล้องวงจรปิด CCTV ) (02 ก.ค. 2563)  
จ้างเหมาสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (01 ก.ค. 2563)  
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (23 มิ.ย. 2563)  
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) (23 มิ.ย. 2563)
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เตียงเหล็ก) (04 มิ.ย. 2563)
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร) (04 มิ.ย. 2563)
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท ยู เอช ที (18 พ.ค. 2563)
วัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร) (18 พ.ค. 2563)
วัสดุคอมพิวเตอร์(Toner) (18 พ.ค. 2563)
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่) หมายเลขทะเบียน 80-6422 (07 พ.ค. 2563)
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) (05 พ.ค. 2563)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน) (01 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.... (30 เม.ย. 2563)
จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานกา... (28 เม.ย. 2563)
จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงท่อระบายน้ำ (ท่อเมนต์) 2 แห่ง (13 เม.ย. 2563)
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา (13 เม.ย. 2563)
ปัายประกาศกักตัวกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้่อโคโรนา 2019 (COVID-... (08 เม.ย. 2563)
ป้ายไวนิลประกาศปิดฝายบ้านตะโละบูเก๊ะ (น้ำตกบือราแง) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเ... (08 เม.ย. 2563)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน) (01 เม.ย. 2563)
เปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-6422) (31 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140
โทรศัพท์ : 0-7353-0976  แฟกซ์ : 0-7353-0977 E-mail : admin@rigo.go.th


www.rigo.go.th