Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 (18 ก.พ. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.สายมัสยิด-ศาลา หมุ่ที่ 6 (30 ม.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายนธ.ถ.68-004 ตะโละบูเก๊ะ-... (30 ม.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.สายมัสยิด-สามแยกบ้านตีเมาะ ... (30 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนธ.ถ.68-023 สายบ้านนีดา-มะนอ หม... (30 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายไซมิง-เปาะเจ๊ะเต็ง หมู่ที่ 3... (30 ม.ค. 2563)
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสาย นธ.ถ. 68-012 สายจือแร-บาเละฮีเล หมู่ที่ 1 (03 ม.ค. 2563)
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายนธ.ถ.68-013 สายบ้านกำนัน หมู่ที่ 1 (03 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประเภทพาสเจอร์ไรส์ (02 ธ.ค. 2562)
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้อ... (31 ต.ค. 2562)
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ฯ (24 มิ.ย. 2562)
แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ (24 มิ.ย. 2562)
ข้อมูลการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ (13 มิ.ย. 2562)
การประเมินคูณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ita) สำหรับบุคคล... (10 พ.ค. 2562)
ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ... (20 ธ.ค. 2561)
ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต... (18 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ... (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (12 พ.ย. 2561)
การรจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (05 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสำนักงาน) (26 ก.พ. 2563)  
วัสดุไฟฟ้า (25 ก.พ. 2563)  
วัสดุไฟฟ้า (25 ก.พ. 2563)  
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) (24 ก.พ. 2563)
วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) (24 ก.พ. 2563)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) (12 ก.พ. 2563)
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร) (12 ก.พ. 2563)
จ้างเหมารถโดยสาร(ปรับอากาศ) (05 ก.พ. 2563)
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (03 ก.พ. 2563)
ค่าวัสดุ ตามโครงการ/กิจกรรมการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพร... (31 ม.ค. 2563)
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และเวที ตามโครงการ/กิจกรรมการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาล... (31 ม.ค. 2563)
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.ริโก๋ ประจำปี 2563 (03 ม.ค. 2563)
ป้ายไวนิลรณรงค์สร้างจิตสำนึก ความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน พร้อมติดตั้ง (03 ม.ค. 2563)
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย นธ.ถ.68-012 สายบ้านจือแร-บาเละฮิเล หมู่ที่ 1 (03 ม.ค. 2563)
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายนธ.ถ.68-013 สายบ้านกำนัน หมู่ที่ 1 (03 ม.ค. 2563)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน) (02 ม.ค. 2563)
ค่าของรางวัลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.ริโก๋ ประจำปี 2563 (02 ม.ค. 2563)
จ้างเหมาสถานที่และเวที ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.ริโก๋ ประจำปี 2563 (02 ม.ค. 2563)
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.ริโก๋ ประจำปี 2563 (02 ม.ค. 2563)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน) (02 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140
โทรศัพท์ : 0-7353-0976  แฟกซ์ : 0-7353-0977 E-mail : admin@rigo.go.th


www.rigo.go.th